Kommunikationsaspekter på införandet av ny nummerplan i Sverige – oktober 2001

2001-10-30

Rapport på uppdrag av PTS från KAN Kommunikationsanalys AB.

KAN Kommunikationsanalys AB har under perioden april–oktober 2001 gjort en beskrivande analys av hur man arbetat med information och kommunikation i samband med nummerplansändringar i Finland, Storbritannien och Schweiz. I uppdraget har också ingått att göra en bedömning av i vilken utsträckning erfarenheterna från de tre länderna går att överföra på svenska förhållanden.