Konsekvenser för Sveriges teleoperatörer vid ändring av nummerplanen – oktober 2001

2001-10-30

Rapport på uppdrag av PTS från wx.3.telecoms-consultancy AB.

Denna utredning har undersökt konsekvenserna för Sveriges teleoperatörer vid en ändring av nummerplanen enligt Post & Telestyrelsens förslag. Förslaget består av 4 olika steg samt ett förslag om lika nummerlängd (10 siffror) i alla nummer.

  • Steg 1: Sluten nummerplan
  • Steg 2: Tjänstenummer omfördelas/förändras till nummer med förstasiffra ett t.o.m. nio
  • Steg 3: Geografisk nummerportabilitet införs
  • Steg 4: Tjänsteportabilitet införs

Operatörerna har indelats i olika segment: Stor Fastnäts Operatör (SFO), Mellan Fastnäts Operatör (MFO), Liten Fastnäts Operatör (LFO), MobilOperatör (MO) och Virtuell Operatör (VO).

En typoperatör har räknats fram per segment. För varje typoperatör har kostnader inom de områden som måste åtgärdas tagits fram. De olika områdena är: hur trafiken skall styras rätt, fakturering och avräkning, nya tjänster / omläggningstjänster, kundtjänst och marknadskommunikation. Därefter har kostnaderna per åtgärdsområde summerats ihop.