Svensk Telemarknad första halvåret 2001

2001-11-22

Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga och analysera utvecklingen av den svenska marknaden för telekommunikation under första halvåret 2001.