Telia AB och EG:s strukturfonder

2001-11-01

PTS har uppmärksammat behovet av att se över hur Telia AB bör betraktas vid fördelning av medel från EG:s strukturfonder. Det avser hur Telia bör bedömas vid medfinansieringen. PTS tar upp frågan inom ramen för arbetet med tillsyn enligt telelagen (1993:597).