Elnätskommunikation - En teknisk marknadsrapport - PTS-ER-2003:40

2003-11-21

Trots att elnätskommunikation rimligen vore ett attraktivt alternativ till xDSL och fiber för bredbandsaccess är det mycket få elbolag som satsat på denna accessform. Det finns flera skäl till detta, bland annat brister i räckvidden, vilket gjorde att de första pilotprojekten inte föll väl ut. Dessutom saknas idag en internationell standard, vilket bland annat medfört att produkterna inte blivit tillräckligt överkomliga i pris, samt att normer för störning inte är etablerade. Det senare kan leda till att en elleverantör som satsat på bredband via elnätet kan sitta med ett antal oanvändbara elnätsmodem, om produkterna inte visar sig klara krav på skadlig radiostrålning.

Nu är en standard under framtagning, flera leverantörer finns på marknaden med etablerade produkter, ett antal testinstallationer finns både i Sverige och ute i Europa, vilket sammantaget gör att marknadspotentialen för elnätskommunikation förbättrats avsevärt. Det förblir emellertid en öppen fråga om marknadsfönstret har stängt i och med att xDSL fått ett alltför stort försprång.