Framväxten av nya mobila marknader – en överblick - PTS-ER-2003:33

2003-08-08

Rapporten beskriver marknads- och tjänsteutveckling för mobil kommunikation dels för konsumenter och dels för företag och organisationer. Rapporten syftar till att ge en översikt av dessa marknader och deras möjligheter till utveckling.

Rapporten beskriver marknads- och tjänsteutveckling för mobil kommunikation dels för konsumenter och dels för företag och organisationer. Rapporten syftar till att ge en översikt av dessa marknader och deras möjligheter till utveckling.

Konsumenterna använder mobilen i första hand till att tala i och skicka sms med, men har också i allt högre grad börjat använda mobilen för innehållstjänster. De är intresserade av allt från enklare innehållstjänster baserade SMS till avancerade innehålltjänster via GPRS eller 3 G. Användarna är vana vid SMS och har därför lätt att ta till sig innehållstjänster baserade på SMS. Detta avspeglar sig också i att innehållstjänster baserade på SMS har börjat spridas till massmarknaden. Marknaden för avancerade tjänster vill dock inte riktigt ta fart. GPRS finns överallt där det finns GSM nät i Sverige. Närmare 2 miljoner användare har tillgång till GPRS i sina terminaler, men bara 100 000 använder det. Den låga användningen beror framförallt på att det hittills ansetts vara för krångligt att komma igång med GPRS. Terminalerna har i detta avseende inte varit användarvänliga. De stora operatörerna har nu erbjudanden med förkonfigurerade terminaler. Detta sänker trösklen för alla de användare som ansett att GPRS varit för krångligt.

Traditionellt har produkterna varit lika för konsumenter och företag även om det varit skillnader i priser på abonnemang och minuter. Detta kommer dock att förändras. Det finns många områden för mobila datatjänster där det inte går att ta fram standarderbjudanden, utan där lösningen måste skräddarsys för varje kund. Ett exempel är dirigering och postionering av fordon. Inköp och införande av en sådan tjänst är betydligt mer komplext än inköp och införande av en traditionell rösttjänst. Det ställer i sin tur nya krav på beställarna och inköparna i de organisationer som köper mobila datatjänster.

Trots den genomgripande datoriseringen av samhället, finns det idag många yrkesgrupper som inte använder IT. Mobila datatjänster har för några av dem varit det steg som för in IT i deras yrkesliv. IT ökar produktiviteten och mobila datatjänster erbjuder därmed en potential för produktivitetshöjningar, speciellt för dessa yrkesgrupper. En stor andel av de svenska företagen tror dock att mobila datatjänster vänder sig till de personer som arbetar med företagsledning, försäljning, marknadsföring eller information och att andra grupper inte är i särskilt stort behov av mobila datatjänster. De anser att mobila datatjänster är ett verktyg för de som redan använder IT, och ser inte möjligheterna för de grupper som i dagsläget inte använder IT.

Rapporten behandlar också W-LAN som fungerar som ett höghastighetsalternativ till mobilt internet via GPRS eller 3 G. W-LAN har börjat byggas ut, och den största aktören – Telia Homerun – har mer än 15 000 hotspots. Med tanke på den stora utbyggnaden kan WLAN bli såväl ett komplement som en konkurrent till mobilt internet via GPRS eller 3 G.