IP-telefoni - En teknisk marknadsbeskrivning, PTS-ER-2003:41

2003-11-13

Både marknaden och tekniken runt IP-telefoni har förändrats avsevärt under de åtta år som förflutit sedan israeliska VocalTec presenterade sin InternetPhone® som gjorde det möjligt för två personer att kommunicera över Internet. Idag finns olika lösningar för såväl privatkunder som företag, där antingen speciella IPtelefoner, programvaror på persondatorer eller vanliga telefoner med ansluten telefonidosa används för att realisera IP-telefoni.

Tekniksidan präglas av två stora standarder, den nyare SIP och den äldre H.323, som snarast kan ses som komplementära än konkurrerande. De stora leverantörerna på marknaden har insett att det finns en stor installerad bas av utrustning baserad på H.323-standarden, varför det är viktigt att erbjuda migration mellan dessa båda standarder.

Framtida utveckling pekar även mot en sammansmältning med trådlös teknik, det vill säga WLAN. Även IP-kommunikation, där IP-nätet används för andra tjänster, såsom videokonferens, meddelandeöverföring och så kallad närvaroindikering, det vill säga möjligheten att se om dina kontakter är nåbara och hur de vill kommunicera, är en trolig utveckling inom området.

Efterfrågan har emellertid varit låg. I dagsläget använder endast cirka tusen företag i Sverige IP-telefoni1, och inom en treårsperiod säger sig endast 3% av de tillfrågade företagen vara intresserade av att använda tekniken. På hushållssidan är intresset också lågt, även om bredbandsoperatörer, såsom Bredbandsbolaget, IPonly och Digisip, nu erbjuder en möjlighet att inte bara få lägre samtalsavgifter, utan även slippa betala abonnemangsavgift till TeliaSonera. Troligtvis kommer detta innebära en ökning av antalet IP-telefonikunder, men frågan är hur stor denna ökning kommer att bli?