Coverage Reguirements for UMTS - PTS-ER-2004:32

2004-09-02

Rapport om täckningsvillkor för 3G - HiQ på uppdrag PTS.

3G-operatörerna ansökte i juni om att ändra tillståndsvillkoren för sina 3G-tillstånd. Bland annat vill de sänka pilotsignalen från 58 dB-mikrovolt per meter och att ändra ytsannolikheten från 95 till 90 procent. PTS har nu gett i uppdrag till en konsult att utreda om en sänkning av pilotsignalen och en ändring av ytsannolikheten påverkar de krav på överföringshastighet som PTS har satt på 144 till 384 kbit/s. Rapporten har gått ut till de sökande operatörerna på remiss. Även andra intressenter är välkomna att komma med synpunkter till PTS senast 17 september. Rapporten kommer att vara en del av det underlag som PTS behöver för att fatta beslut i frågan. PTS planerar att komma med ett beslut under oktober/novemberRapporten kommer att vara en del av det underlag som PTS behöver för att fatta beslut i frågan. PTS planerar att komma med ett beslut i oktober/november.

Rapporten visar att det är möjligt att bibehålla den överföringshastighet på 144 till 384 kbit/s som PTS har satt upp trots att man sänker pilotsignalen till 50 dB-mikrovolt per meter på landsbygd. Däremot måste pilotstyrkan höjas i städerna för att uppnå samma överföringshastighet. Detta beror främst på att det är lättare för signalerna att tränga in i byggnader på landsbygd, bland annat på grund av en glesare bebyggelse. I stadsmiljö står husen tätare och är ofta av kompaktare material vilket gör att pilotsignalen bör vara högre i stadsmiljö för att uppnå samma överföringshastighet.

Rapporten visar också att det inte är lämpligt att ändra ytsannolikheten från 95 till 90 procent och samtidigt bibehålla den önskade kvaliteten. Detta beror på att en sänkning av ytsannolikheten i praktiken innebär ytterligare en sänkning av signalstyrkan. Ytterligare sänkning av signalstyrkan gör att den önskade överföringshastigheten ej kan uppnås. En sänkning av ytsannolikheten till 90 procent utomhus innebär också att ytsannolikheten inomhus minskar till 87 procent vilket ger sämre tjänstekvalitet..