Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet PTS-ER-2005:39

2005-12-09

Denna rapport har tagits fram som ett led i PTS arbete med analyser av marknader enligt 8 kap. 5 och 6 §§ EkomL.