Marknadsundersökning avseende hemlig teleavlyssning m.m. PTS-ER-2005:27

2005-06-20

I 2005 års regleringsbrev fick PTS i uppdrag att utreda hur bl.a. hemlig avlyssning fungerar på den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Efter ett regeringsbeslut 2005-04-21 ströks dock uppdraget. PTS har ändå valt att gå vidare och avsluta den marknadsundersökning som påbörjats och presenterar här konsultrapport som sammanfattar iakttagelser om hur hemlig avlyssning m.m. fungerar.