Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige - 2006, kvartal 3 - PTS-ER-2006:49

2006-12-14

Prisnedgången för mobiltjänster stannade av under 2006. Endast de som talar mycket i mobiltelefon fick betydande prissänkningar under året. Under sommaren 2006 blev det för första gången lönsamt för medelanvändaren av telefoni att byta ut sin fasta telefon mot mobiltelefonen, tack vare ett abonnemang med avgiftsfria samtalsminuter, men med öppningsavgifter för samtal. Fastprisabonnemang med helt avgiftsfria samtal och SMS började marknadsföras på privatmarknaden 2006 för ännu flitigare mobilanvändare.

Prisnedgången stannade också av på IP-baserad telefoni över Internet under 2006. Likaså rådde stiltje på prisutvecklingen inom uppringt Internet och traditionell fast telefoni, trots att antalet abonnemangstjänster ökat markant sedan första kvartalet 2005 då andra operatörer än Telia Sonera började erbjuda fasta telefonabonnemang. Utlandstelefoni blev dock litet billigare på det fasta telefonnätet i 2006.

Fast IP-baserad telefoni på operatörsnät kunde fås litet billigare under 2006 än tidigare och är ett något billigare alternativ än traditionell fast telefoni för den som har rätt anslutning till bostaden. Fast Internetanslutning kunde också införskaffas billigare än tidigare hos någon av de sju största bredbandsoperatörerna. Den lägsta månadsavgiften var 99 kronor i september 2006, vilket är 41 procent lägre än vid årsskiftet.