Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2007 - PTS-ER-2008:12

2008-04-29

PTS redovisar årligen på uppdrag av regeringen vilken sort och hur många klagomål från allmänheten som framförts till myndigheten. Enligt årets uppdrag redovisas i denna rapport även hur många av klagomålen som rör konsumenter och hur många som rör näringsidkare.

I juni 2007 redovisades statistiken för inkomna klagomål från och med januari till och med april 2007. Den här rapporten omfattar statistik från hela 2007.