Individundersökningen 2008 - Svenskarnas användning av telefoni och Internet - PTS-ER-2008:24

2008-12-11

Fast telefoni

 • Nästan 9 av 10 (88%) av den svenska befolkningen anger att de har fast telefoni i hushållet, vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Andelen som inte har fast telefoni är vanligast bland de som bor i hushåll där ingen är över 26 år där drygt var fjärde (27%) anser att de klarar sig utan detta.
 • Telia Sonera är fortfarande den största aktören med en marknadsandel på 54%, men har tappat mark sedan 2007. Tele2, ComHem och Bredbandsbolaget har alla ökat sina andelar något. Andelen som är sammantaget nöjd med sin fasta telefonioperatör är överlag oförändrad från tidigare år och ligger kvar på knappt 3 av 4 (72%).
 • Drygt 7 av 10 (72%) köper även andra tjänster av sin operatör inom fast telefoni och ligger kvar på samma nivå överlag jämfört med tidigare år. Det är däremot en ökad andel som köper bredband och TV, medan andelen som köper mobiltelefoni och uppringt Internet sjunker. Nästan var tionde (7%) köper i år mobilt bredband från sin fasta telefonioperatör.

IP-/bredbandstelefoni

 • Andelen av den svenska befolkningen som använder IP-/bredbandstelefoni ökar. 2008 anger 25% att de använder sig av IP-/bredbandstelefoni i hushållet. Vanligast är det att ringa via det vanliga telefonjacket.
 • Nästan hälften (45%) av de som använder IP-/bredbandstelefoni har haft problem. Svag ljudkvalitet är ett fortsatt vanligt problem, men även att det inte går att ringa ut/få uppkopplingston.
 • Ungefär var tredje person i landet kan tänka sig att avstå från den traditionella fasta telefonen i förmån för IP-/bredbandstelefoni, varav 10% redan gjort detta.

Mobiltelefoni

 • 96% av befolkningen har mobiltelefon, varav de flesta använder den för privat bruk (94%).
 • Nästan hälften av svenskarna kan fortfarande inte tänka sig att enbart använda mobiltelefonen och avstå från den fasta
  telefonen i hushållet. Nästan 1 av 10 (9%) använder emellertid endast mobiltelefonen och det är fortsatt vanligast bland de yngre åldersgrupperna.
 • Största aktören på mobilsidan är, precis som på den fasta telefonisidan, Telia Sonera med en andel på 39% följt av Tele2/Comviq (25%) och Telenor (16%). Däremot har Telia Sonera tappat under året (4 procentenheter) medan Tele2/Comviq har stärkt sin position (3 procentenheter).
 • Andelen som uppger att de är nöjd med sin mobiloperatör har sjunkit från 74% till 71% mellan 2007 och 2008. Högst andel nöjda kunder bland de stora operatörerna har Telia Sonera, Tele2/Comviq och 3, medan Telenor fortsatt ligger en bit efter.
 • Andelen som bytt mobiloperatör de senaste 6 månaderna har sjunkit från 9% till 5% mellan förra året och i år. Huvudsakligt skäl till bytet är fortsatt av kostnadsskäl. De som inte bytt operatör är huvudsakligen helt enkelt nöjd med den operatör de har.
 • Två av tre mobilanvändare har under det senaste halvåret använt någon av de innehållstjänster som finns tillgängliga. Vanligast är, precis som tidigare år, att skicka eller ta emot bilder (MMS). En tjänst som, relativt sett, fler inte verkar använda längre är nedladdning av ringsignaler, logotyper, bilder och eller spel.
 • Beteendet ökar bland de som redan skickar SMS. 7% uppger att de skickar fler än 10 SMS per dag och är vanligast bland tonåringarna (32%).
 • Drygt 1 av 10 (14%) känner inte till om de har en öppningsavgift knutet till mobilsamtalen eller vet vad det innebär och så många som drygt 7 av 10 (71%) känner inte till vilket debiteringsintervall de har.

Internet och tillgång till bredband/mobilt bredband

 • 90% av svenskarna mellan 16-75 år använder Internet vilket är en ökning med 3 procentenheter från 2007. 89% av svenskarna mellan 16 och 40 år använder Internet i stort sett varje dag.
 • 89% har tillgång till Internet i hemmet, vilket även det är en ökning från tidigare år (med 5 procentenheter).
 • Telia Sonera är störst med en andel på 38% följt av ComHem respektive Bredbandsbolaget med andelar på 14% vardera. Inga större förändringar har skett jämfört med tidigare år.
 • Andelen som är sammantaget nöjd med sin Internetoperatör har sjunkit överlag för de största aktörerna, förutom för Bredbandsbolaget där läget är oförändrat. Glocalnet står för det största tappet (13 procentenheter).
 • En lägre andel byter, precis som inom mobiltelefonin, Internetoperatör jämfört med tidigare år. 6% uppger att de bytt operatör de senaste 6 månaderna mot 10% 2007.
 • Andelen som har bredband i Sverige fortsätter att öka även i år. Nästan 3 av 4 (74%) har bredbandsaccess i hushållet varav 7% uppger att mobilt bredband är den anslutningsform de använder oftast.
 • Hälften har drabbats av problem någon gång det senaste halvåret när de har varit uppkopplade mot Internet, men detta är 6 procentenheter lägre än förgående två år. Främst är det färre som drabbats av SPAM (oönskad e-post).
 • 89% vidtar någon typ av åtgärd för att skydda den dator som hushållet använder oftast.
 • 51% av de som använder mobilt bredband instämmer i påståendet att det fungerar bra hemifrån. Endast 24% instämmer i påståendet att de får den uppkopplings-hastighet de betalar för.
 • 24% av hushållen som själva betalar för sitt Internetabonnemang skulle kunna tänka sig att byta från trådbundet/fast bredband till att endast använda mobilt bredband i hemmet och 6% har redan gjort det bytet. Det vanligaste skälet till att inte byta är på grund av att överföringskapaciteten är lägre.