Svensk telemarknad 2007 - PTS-ER-2008:15

2008-06-12

Marknaden för elektronisk kommunikation mätt i intäkter för telefoni, Internettjänster och datakommunikation växte med 2 procent under 2007, och var 50 miljarder kronor den sista december 2007.

Marknadsvärdet för fasta samtalstjänster uppgick under 2007 till 18,2 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder mindre än under motsvarande period 2006. De totala slutkundsintäkterna för mobila samtalstjänster inklusive SMS var nästan 18,7 miljarder kronor år 2007, vilket motsvarar en ökning med 11 procent på ett år. Det innebär att de totala slutkundsintäkterna för mobila samtalstjänster nu för första gången är högre än de totala slutkundsintäkterna för fasta samtalstjänster. De totala slutkundsintäkterna för MMS och mobil datatrafik var tillsammans drygt en miljard kronor under 2007. Andelen trafikminuter i UMTS-nät utgjorde drygt 18 procent av det totala antalet utgående trafikminuter.

Den sista december 2007 fanns det 5 506 000 fasta telefonabonnemang i Sverige. Antalet PSTN-abonnemang fortsatte att minska, samtidigt som antalet abonnemang för ip-baserad telefoni ökade med 52 procent till 623 000 abonnemang. Antalet förvalskunder minskade under 2007 med 325 000 abonnemang.

Antalet aktiva kunder med bredband ökade från 2 489 000 till 3 131 000 mellan sista december 2006 och sista december 2007 vilket motsvarar en tillväxt på ungefär 26 procent. Trådbundet bredband stod för 56 procent av ökningen och trådlöst bredband (mobilt Internet) för 44 procent. Uppringt Internet minskar dock i snabb takt. Den sista december 2007 hade 78 hushåll av 100 någon typ av Internetaccess. Motsvarande tidpunkt 2006 fanns 74 privatkunder för Internetaccess per 100 hushåll. Andelen privatkunder med bredbandsabonnemang i relation till det totala antalet hushåll ökade under 2007 från 51 till 62 hushåll av 100.

Den sista december 2007 var det totala antalet tv-abonnemang på den svenska marknaden 4 270 000. Samma tidpunkt 2006 fanns 3 822 000 tv-abonnemang. Antalet iptv-abonnemang har ökat mest, följt av abonnemang via det digitala marknätet.

Rapporten Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på www.svensktelemarknad.se. Där finns hela tabellmaterialet samt sök- och sorteringsmöjligheter.