Svensk telemarknad första halvåret 2008 - PTSFS-ER-2008:23

2008-12-17

För mer information se även statistikportelen www.svensktelemarknad.se