Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 - dnr 09-2553

2009-03-24

PTS har sammanställt allmänhetens klagomål på området elektronisk kommunikation under 2008.

Totalt har 1754 klagomål inkommit till myndigheten, vilket är en minskning med nästan 30 procent jämfört med 2007. Flest klagomål var det på abonnemang, avtalsvillkor och marknadsföring.