Kvalitativ undersökning om elektronisk kommunikation bland personer med och utan funktionsnedsättning - PTS-ER-2009:19

2009-04-02

Sammanfattning

 • Den fasta telefonen definieras som något som finns i hemmet och ansluts via något uttag. Den fasta telefonen kan vara fast eller trådlös. Många avser ”traditionell” telefoni, men vissa även ip-telefoni. Man tror att överföringen sker via koppartråd och telefonstolpar, dvs med en fysisk koppling från telefon till telefon i form av trådar och kablar.
 • Ip-telefoni har respondenterna generellt mycket åsikter om och ip-telefoni har ganska dåligt rykte. Kunskapen om vad IP-telefoni är och hur det fungerar är låg. De flesta vet inte heller hur överföringen sker. Ip-telefoni definieras som ”något som går via internet” och vi kan se att en del blandar samman ip-telefoni med t ex Skype
 • Mobil telefoni definieras som något som kan användas var man än befinner sig och som man alltid har med sig. Mobiltelefonen tros fungera genom radiovågor som sänds från en trådlös sändare. Intresset för hur mobiltelefoni fungerar är lågt. Det är svårt, tråkigt och det är viktigt att det fungerar, men inte hur!
 • Några enstaka yngre respondenter har inte någon fast hemtelefon, utan endast mobil och vi kan se en tendens till att den fasta telefonen överges – främst bland yngre som precis flyttat hemifrån. De flesta har dock svårt att tänka sig att ”ge upp” den fasta telefonen t ex eftersom det är lägre samtalskostnader – speciellt för utlandssamtal och pga en emotionell ”tillgivenhet” till den fasta telefonen. En del vill också försäkra sig om att äldre, mindre mobilvana generationer (föräldrar, far- och morföräldrar) eller barnens kompisar ringer till dem.
 • Någon/några respondenter i varje grupp har triple play. Vanligast är att man får den billigaste tjänsten av tre (kabel-TV, ip-telefoni och bredband) på köpet. Fördelen med triple play är det lägre priset. Nackdelarna är t ex att man är uppbunden till en leverantör om det skulle uppstå problem. Dessutom är det svårt att bedöma erbjudandet och om det blir bra eller inte.
 • Inställningen till bindningstid är övervägande negativ. En del känner sig lurade av abonnemangens lockpriser och bindningstider. Det innebär en brist på flexibilitet att byta operatör och man riskerar att gå miste om prissänkningar.
 • Normalt väljer man mobiloperatör utifrån täckning, pris och vad vännerna har för operatör. Priset är dock svårt att bedöma eftersom så många olika variabler påverkar priset. Det blir då omöjligt att göra en bedömning av vilken operatör eller vilket abonnemang man ska välja. I praktiken tittar man i huvudsak på minutpriset.
 • De flesta har abonnemang och endast några få kontantkort. Fördelarna med abonnemang är att det är praktiskt eftersom man inte behöver tanka på kortet och att man inte riskerar att stå utan pengar att ringa för. Fördelen med kontantkort är en ökad kontroll på kostnaderna, men det är ingen respondent som upplever att det behövs.
 • Respondenterna ger ingen enhetlig definition på ”bredband”, men generellt utgår de från hastigheten – att det är allmänt snabbt eller definierat i antal Mb, tekniken – att det inte är modem och att man inte behöver ringa upp det och debiteringen – har en viss förutbestämd månadskostnad och betalar inte för tid/mängd nedladdad data.
 • Bredband används för att utföra en rad olika tjänster inom några olika områden. De är främst informationssökning, kommunikation och socialt liv, handla/betala räkningar, nöje/underhållning, arbete/studier samt hjälpmedel.
 • Bredband ger en rad fördelar, t ex enorm möjlighet till informationssökning, snabbhet, flexibilitet, förhållandevis lågt pris och möjlighet till kommunikation – speciellt för dem som har svårt att fysiskt ta sig utanför sitt hem. Nackdelarna å andra sidan är en sårbarhet om bredbandet inte fungerar, att leverantörerna inte håller de hastigheter som de lovar, ett beroende – man tvingas ha bredband för att inte komma utanför i samhället och brist på säkerhet.
 • Ifall bredbandet gick ner under en dag skulle ganska många uppleva det som skönt och de skulle få mer tid. Men för andra skulle det vara en stor nackdel. De skulle sakna kommunikation med andra samt att få tillgänglig/snabb information.
 • Om bredbandet lade ner under en månad skulle det däremot få stora negativa konsekvenser för alla, t ex för att de inte skulle kunna betala räkningar och innebära stor ensamhet/isolering för vissa som inte kan komma ut.
 • Valet av bredbandsleverantör baseras på några olika faktorer; hastighet – ska motsvara de behov man har, pris, bekvämlighet och trygghet.
 • De flesta har fast bredband och endast någon/några per grupp har även mobilt bredband. Mobilt bredband är intressant om man reser mycket och t ex har sommarstuga. För dem som har stationär dator är det inte intressant med mobilt bredband, men ytterligare hinder är en uppfattning om att det är dyrare än fast bredband och även mindre stabilt och inte lika snabbt.
 • Respondenterna föreställer sig framtiden vad gäller bredband och telekom. T ex tror många att mobil och dator blir en integrerad enhet, men samtidigt kommer all teknisk utrustning att få flera olika funktioner och det gör att man totalt sett inte får färre tekniska apparater. Man tror också att tillgängligheten till internet ökar samt att det blir fler röst- eller fjärrstyrda apparater. I stor utsträckning tror man på en fortsättning på nuvarande utveckling.