Prisutveckling för telefoni och bredband till och med första halvåret 2009 - PTS-ER-2009:30

2009-11-24

Under den senaste perioden har priserna på elektroniska kommunikationstjänster minskat långsammare för de flesta användare jämfört med det snabba prisfall som vi såg på marknaden i början av årtioendet. För mobilanvändare som sms:ar mycket, för fasttelefonianvändare som ringer många samtal till mobiltelefoner och för mobilt bredband har dock priserna fortsatt falla.

Under första hälften av 2000-talet var mobila samtals- och datatjänster den delmarknad som upplevde det snabbaste prisfallet på marknaden för elektronisk kommunikation. Det senaste året har dock priserna minskat i långsammare takt för de flesta användartyper. Månadskostnaden för det billigaste erbjudandet till mobiltelefoni har bara minskat med 5 procent för genomsnittliga användare och med 2 procent för storanvändare. Men för användare som sms:ar mycket har priset minskat med hela 29 procent. Det kraftiga prisfallet på sms har även påverkat användningen av sms-tjänsten. PTS statistikrapport Svensk telemarknad visar att antalet skickade textmeddelanden per privatabonnemang och månad ökat från 84 under första halvåret 2008, till 132 under motsvarande period 2009. PTS individundersökning visar att det framförallt är yngre användare som står för den ökade användningen av sms.

Priserna för fasta telefonitjänster har under 2000-talet varit betydligt mer stillastående än för mobila samtals- och datatjänster. Lägstapriset på fast telefoni för en genomsnittlig användare har dock minskat med 11 procent det senaste året, och för användare som ringer många samtal till mobiltelefoner har priset gått ner med 19 procent. Prisanalysen visar även att fast IP-telefoni är billigare än traditionell fast telefoni och att skillnaden teknikerna emellan har ökat det senaste halvåret som en följd av Telia Soneras prishöjningar på produkterna Telia Bas och grossistprodukt för telefoniabonnemang (GTA). Ytterligare ett resultat av PTS prisundersökning är att en genomsnittlig användare skulle tjäna 112 kronor på att säga upp sitt fasta telefoniabonnemang och helt övergå till mobiltelefoni. Även för fast telefoni sätter prisutvecklingen avtryck i användningen; statistik från Svensk telemarknad visar att 28 procent av privatabonnenterna till fast telefoni helt övergått till IP- eller mobiltelefoni under mätperioden (dvs. mellan 2003-03-31 och 2009-06-30).

Delmarknaden för bredband har successivt ökat i betydelse på marknaden för elektronisk kommunikation under 2000-talet, men priserna på de billigaste rikstäckande erbjudandena om bredband med överföringskapaciteterna minst 2 Mbit/s, minst 8 Mbit/s och minst 20 Mbit/s har endast minskat marginellt det senaste året – däremot har det billigaste erbjudandet om mobilt bredband minskat med 16 procent under samma period. Många mindre aktörer erbjuder dock bredbandstjänster mer eller mindre lokalt. En granskning av dessa lokala erbjudanden visar att bredbandsabonnemang säljs till priser under riksgenomsnittet i områden där täckningsgraden av fibernät är hög och där flera tjänsteleverantörer konkurrerar om att sälja bredbandsabonnemang via både fiber och xDSL. Områden som saknar fibertäckning och där endast en tjänsteleverantör erbjuder bredbandsabonnemang har tvärtom högre priser än riksgenomsnittet.

Utöver den generella prisutvecklingen har PTS även observerat ett antal fenomen när det gäller utbudet av elektroniska kommunikationstjänster som gör det svårt för konsumenterna att göra informerade val. Dessa problem redovisas i tabellform - se rapporten.