Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar - PTS-ER-2009:15

2009-03-20

I den här rapporten redovisas resultaten från PTS kartläggning över hur teleoperatörerna följer reglerna om nummerspärrar och kreditspärrar, som började gälla den 1 juli 2008.