Svensk telemarknad första halvåret 2009 - PTS-ER-2009:29

2009-11-19

Teknikskiftet på marknaden för elektronisk kommunikation fortsätter.

Ett tydligt exempel på teknikskiftet är det faktum att antalet bredbandsabonnemang som baseras på fiberteknik eller trådlös teknik fortsätter att växa, medan den teknik som tidigare drivit en stor del av tillväxten på bredbandsmarknaden (xDSL) nu står för en minskad andel av Internetmarknaden. Antalet aktiva kunder med bredband ökade från 3,4 miljoner till 4 miljoner mellan sista juni 2008 och sista juni 2009, vilket motsvarar en tillväxt på ungefär 17 procent. Mobilt bredband stod för en stor del av den ökningen. Efterfrågan på bredbandsaccesser med mer än 10 Mbit/s har fortsatt att öka och utgör nu 33 procent av samtliga bredbandsabonnemang. Den minskning i antal xDSL-abonnemang som inträffade andra halvåret 2008 fortsätter. Den sista juni 2009 fanns 1,7 miljoner abonnemang till bredband via xDSL, en minskning med två procent på ett år.

Det ska dock understrykas att xDSL spelar en betydelsefull roll för utvecklingen på telefonisegmentet av marknaden för elektronisk kommunikation. En tydlig trend på detta segment är förvisso att mobiltelefonin vinner mark, på bekostnad av traditionell fast telefoni, men att antalet abonnemang för fast ip-baserad telefoni ökar starkt. I detta sammanhang spelar xDSL en viktig roll - abonnemangen för ip-baserad telefoni via xDSL ökade med 51 procent under det gångna året, från 179 000 sista juni 2008 till 270 000 sista juni 2009.

Det konstateras ovan att mobila samtals- och bredbandstjänster vinner mark. Detta återspeglas bland annat i att antalet utgående samtalsminuter i mobilnäten fortsätter att öka och närma sig antalet utgående samtalsminuter i fasta nät. Det totala antalet mobilabonnemang fortsätter också att öka och har nu passerat över 11 miljoner. Ökningen baseras främst på ett ökat antal abonnemang för mobilt bredband. Antalet skickade sms från mobiltelefoner fortsätter också att öka. En genomsnittlig kund skickade 112 sms per månad, vilket är en ökning med 33 sms jämfört med de 79 som skickades under motsvarande period 2008. I PTS Individundersökning 2009  framgår att andelen individer som sänder sms inte ökar, men att de som använder sms (ständigt) skickar fler sms.

Antalet sampaketerade abonnemang har ökat med ca 20 procent sedan årsskiftet. Mest ökar paketen med de tre sampaketerade tjänsterna bredband, fast telefoni och tv. På PTS webbplats för prisjämförelse, Telepriskollen, kan man numera även jämföra priset på sampaketerade abonnemang.