Förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter

2010-06-29

PTS har granskat 75 telebolag för att utreda om de känner till PTS nödsamtalsföreskrifter och om de följer dem. Syftet har också varit att identifiera eventuella oklarheter eller problem i tillämpningen av föreskrifterna.