Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

2010-07-06

PTS har granskat och kartlagt hur ett antal teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor tillgängliga på sina webbplatser.

Syftet är att uppmärksamma svårigheterna att hitta information för jämförelser mellan olika abonnemang och att ge förslag på hur operatörer kan förbättra sin information om priser och villkor till konsumenterna.