Svensk telemarknad första halvåret 2010 - PTS-ER-2010:26

2010-11-25

Under de senaste åren har det förutspåtts att antalet utgående trafikminuter från mobila nät kommer att bli fler än de från fasta nät. Det har nu hänt – och PTS beräkningar visar att det hände i början av maj 2010. Totalt ringdes det ca 10,3 miljarder minuter från fasta nät och 11,0 miljarder från de mobila näten, vilket innebär att 52 procent av den utgående trafiken kom från mobila nät. Totala antalet utgående taltrafikminuter ligger dock på samma nivå, kring 21,5 miljarder, under första halvåret 2010 som under tidigare halvår. För tio år sedan utgjorde trafiken från de mobila näten mindre än 10 procent av all utgående samtalstrafik.

Antalet abonnemang på fast telefoni fortsatte att sjunka och var drygt 5 miljoner den sista juni 2010, av dessa var 1 miljon abonnemang på ip-baserad telefoni. Det totala antalet mobilabonnemang ökade med 8 procent på ett år och var 12,2 miljoner den sista juni 2010. För tio år sedan fanns det ungefär lika många abonnemang för fast och mobil telefoni (ungefär 6 miljoner av vardera). Sedan dess har antalet abonnemang för fast telefoni minskat med 1 miljon abonnemang (drygt 15 procent) medan antalet abonnemang för mobila samtalstjänster har ökat med nästan 5 miljoner (85 procent).

Det fanns 4,5 miljoner bredbandsabonnemang den sista juni 2010. Av dessa var två tredjedelar, dvs. 3 miljoner, abonnemang på fast bredband medan en tredjedel, 1,5 miljoner var abonnemang på mobilt bredband. Den snabba tillväxten för mobilt bredband gör att mobiloperatören Hi3G nu har 6,5 procent av marknadsandelarna för abonnemang på bredband. För fyra år sedan fanns operatören inte ens med på bredbandsmarknaden. I slutet av juni 2010 hade 45 procent av bredbandsabonnemangen en överföringskapacitet med 10 Mbit/s eller mer nedströms.

Det fanns totalt 5 miljoner tv-abonnemang på den svenska marknaden 30 juni 2010, varav 429 000 abonnemang på iptv och 2,2 miljoner abonnemang på övrig digital-tv.

I denna rapport redovisas översiktligt utvecklingen av slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige under det första halvåret 2010. Jämförelser görs i huvudsak med motsvarande perioder tidigare år. På PTS statistikportal (statistik.pts.se) finns statistiken i tabeller där även de enskilda operatörernas data är tillgänglig.