Användning av fax inom olika delar av samhället - PTS-ER-2011:5

2011-01-26

Rapporten har tagits fram av Stelacon på uppdrag av PTS.

Undersökningen visar att användningen av traditionell fax bland företag, organisationer och myndigheter är relativt stor men troligen inte nödvändig. Trenden är tydlig – behovet av traditionell fax minskar kontinuerligt. Användningen av traditionell fax för privata ärenden är liten jämfört med användning i arbetslivet.

Möjligheten att kunna scanna in dokument och sedan skicka dessa via e-post är den teknik som ersätter den traditionella faxen. E-post via en faxtjänst är ett alternativ för de som har avsändare och/eller mottagare som använder traditionell fax, exempelvis internationella kontakter.

För alla som har en internetuppkoppling kan dessa tjänster således ersätta den traditionella faxen. Generellt sett tycks alternativa fax tekniker såsom faxtjänst och faxmodem ännu inte fått något större genomslag. Möjligheten att skicka fax via mobilnätet är det få som känner till.

Så länge tillgänglighet till traditionell fax finns i arbetslivet kommer den troligen att användas. Det verkar inte finnas några lagar och regelverk som ställer krav på användning av fax, däremot finns det ofta interna riktlinjer, tradition, inarbetade arbetssätt, ovilja, okunskap och investeringar som bidrar till att faxen fortfarande är en vanligt förekommande kommunikationstjänst bland större företag.

Av Sveriges företag, organisationer och myndigheter är det 67 % som använder sig av traditionell fax minst någon gång per vecka. Ju fler anställda, desto oftare används traditionell fax som kommunikationsmedel. Mer än hälften av de med mer än 50 anställda använder traditionell fax dagligen. Bland enmansföretag är det enbart 9 % som använder fax dagligen och i gruppen 1-4 anställda är andelen 14 %.

Bland privatpersoner är det 18 % som någon gång använder traditionell fax för privata ärenden. I åldersgruppen 16-30 år är motsvarande siffra enbart 9 %.

Utvecklingen är tydlig inom samtliga delar av samhället – behovet av traditionell fax minskar kontinuerligt över tiden. Ungefär 65 % av de tillfrågade som använder fax för privata ärenden eller i arbetslivet anser att behovet av traditionell fax är mindre jämfört med för fem år sedan. Majoriteten (76 %) av företag, organisationer och myndigheter anser det sannolikt att de gått över till annan teknik inom de närmsta fem åren. Gällande privatpersoner kommer förmodligen behovet av fax att försvinna med kommande generation 80-talister och yngre.