Internationellt arbete - Svenskt medlemskap i ITU Council 2010-2014 - PTS-ER-2011:3

2011-01-28

Regeringen uppdrog den 26 november 2009 (N2009/8883/ITP) åt Post- och telestyrelsen (PTS) att verka för fortsatt svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010–2014.

Enligt uppdraget ska Sverige kandidera som företrädare för det nordiska ITU-arbetet (NITU) och lämna en slutrapport i samband med års­redovisningen för 2010.