Svensk telemarknad - första halvåret 2011 - PTS-ER-2011:21

2011-11-07

Sammanfattning

Surfning via mobiltelefon har ökat mycket under det senaste året. Den sista juni 2011 fanns det nästan 2,3 miljoner abonnemang där minst 1 Gigabyte datatrafik ingick eller köptes till som tillägg till det vanliga mobilabonnemanget, ett år tidigare fanns det knappt 800 000 sådana abonnemang. Även abonnemangen på mobilt bredband som fristående tjänst ökade, och var 1,9 miljoner i slutet av juni 2011. De mobila bredbandsabonnemangen uppgick sammanlagt till 4,2 miljoner i slutet av juni 2011. Även mobila abonnemang utan bredband ökade och totalt fanns det 13,1 miljoner abonnemang på mobila samtals och datatjänster i slutet av juni 2011, vilket är en ökning med sju procent på ett år.

Antalet abonnemang på bredband via fiber fortsatte att öka och var 843 000 i slutet av juni 2011. Under våren skedde ett trendbrott då antalet abonnemang på bredband via kabel-tv för första gången minskade och var 592 000. Abonnemangen på bredband via xDSL har minskat sedan 2008 och de var 1 547 000 i slutet av juni 2011. Sammantaget gör det att abonnemangen på fast bredband har ökat lite och de uppgick totalt till nästan 3 miljoner i slutet av juni 2011. Av samtliga abonnemang på internettjänster utgör nu de mobila bredbanden 56 procent.

Antalet PSTN- och ISDN- abonnemang fortsatte att minska och antalet abonnemang på ip-baserad telefoni fortsatte att öka och de utgör drygt en fjärdedel (27 procent) av alla abonnemang på fast telefoni.

I slutet av juni 2011 var antalet abonnemang på digitala tv-tjänster 2,7 miljoner, vilket är en ökning med 3 procent på ett år. Iptv via fiber stod för en stor del av ökningen och utgjorde 484 000 i slutet av juni 2011.

Det skickades och togs emot 42 300 Terabyte data i mobilnäten under första halvåret 2011, vilket nästan är en fördubbling jämfört med ett år tidigare. Även antalet sända sms och mms fortsatte öka under första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.

Under första halvåret 2011 kom 55 procent av den utgående samtalstrafiken från de mobila näten. Totala antalet utgående taltrafikminuter var 21,1 miljarder under första halvåret 2011 vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

I denna rapport redovisas översiktligt utvecklingen av slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige under det första halvåret 2011. Jämförelser görs i huvudsak med motsvarande perioder tidigare år. På PTS statistikportal finns statistiken i tabeller där även de enskilda operatörernas data är tillgänglig.