Svensk telemarknad 2010 - PTS-ER-2011:15

2011-05-19

Under 2010 ökade intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation med 3,8 procent och uppgick till sammanlagt 53 miljarder kronor. De totala intäkterna har legat kring 50 miljarder kronor under ett flertal år på 2000-talet, men under 2010 ökade de mer än tidigare år och blev de högsta någonsin.

En stor del av ökningen kan härledas till de ökade intäkterna från mobila datatjänster. I slutet av 2010 fanns det nästan lika många abonnemang på bredband via de mobila näten som via de fasta näten. Det fanns totalt 2 990 000 abonnemang på fast bredband och 2 921 000 abonnemang på mobilt bredband den sista december 2010. Av de mobila bredbanden utgjorde 1,7 miljoner av abonnemang på mobilt bredband som fristående tjänst och ytterligare 1,2 miljoner var på bredband via tilläggstjänst till det vanliga mobilabonnemanget. Det är den stora ökningen i antalet smartphones som gjort att de mobila bredbanden nu är nästan lika många som de fasta.

Även när det gäller samtalstrafiken är det tydligt att de mobila näten blir alltmera framträdande. Antalet utgående trafikminuter från de mobila näten blev under 2010 på årsbasis fler än antalet utgående trafikminuter från de fasta näten. Under 2010 kom 53 procent av den utgående samtalstrafiken från de mobila näten. Totala antalet utgående taltrafikminuter ligger dock på samma nivå, kring 42 miljarder minuter, som under tidigare år.

Antalet bredbandsabonnemang med högre överföringskapacitet ökar ständigt. I slutet av 2010 fanns det över 2,1 miljoner abonnemang på en hastighet på 10 Mbit/s eller mer i överföringskapacitet nedströms. Antalet abonnemang med en överföringskapacitet om minst 100 Mbit/s nedströms uppgick den sista december 2010 till 163 000 varav 159 000 var privatabonnemang. Det motsvarar 8 procent av de hushåll i Sverige som har möjlighet att få en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s.

Antalet PSTN- och ISDN- abonnemang fortsätter att minska och antalet abonnemang på ip-baserad telefoni fortsätter att öka och utgör nu nästan en fjärdedel (24 procent) av alla abonnemang på fast telefoni.

I denna rapport redovisas översiktligt utvecklingen av slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige under 2010. Jämförelser görs i huvudsak med motsvarande perioder tidigare år. På PTS statistikportal www.statistik.pts.se finns statistiken i tabeller där även de enskilda operatörernas data är tillgänglig.