Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad - PTS-ER-2012:9

2012-03-05

En konsekvensanalys.

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna. Som ett led i detta arbete har PTS beslutat att mobila och fasta operatörer har en skyldighet att bedriva samtrafik och att ersättningen för denna ska vara kostnadsorienterad.

I och med att EU-kommissionens rekommendation om reglering av fast och mobil terminering framhåller att endast särkostnader ska inkluderas i kostnads­beräkningen från 1 januari 2013 har PTS genomfört en konsekvensanalys. Denna analys beskriver och analyserar effekter av lägre terminerings­priser, och konsekvenser av att införa kostnadsorienterade priser enligt kostnads­redovisnings­metoden Long Run Incremental Cost (LRIC) baserad på särkostnad för fast och mobil terminering.

Denna rapport är inget beslut om att införa LRIC baserad på särkostnad utan det är en analys om vilka effekter som det kan få för operatörer, marknaden, konsumenter och samhället.