Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni

2012-09-28

Återrapportering av regeringsuppdrag (N2011/5378/ITP).

PTS fick den 21 september 2011 uppdraget att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni. et är detta uppdrag som redovisas i detta pm.