Rapport om att arrangera dialogmöten - dnr 13-6142

2013-12-19

I denna rapport redovisas resultatet av PTS uppdrag att arrangera dialogmöten. PTS fick den 16 maj 2013 i uppdrag av Regerings-kansliet (Näringsdepartementet) att sammanföra teleoperatörer med lokala och regionala företrädare som kan medverka och stödja utbyggnaden av infrastruktur för mobil kommunikation i syfte att främja utbyggnaden av mobilnät och därigenom ytterligare förbättra mobiltäckningen i landet.

PTS har arrangerat ett nationellt dialogmöte och fem regionala dialogmöten. De regionala dialogmötena har täckt in landets samtliga län. PTS har i lämpliga delar samordnat uppdraget med PTS samverkansgrupp för bredband och inför planeringen av dialogmötena samarbetat med Bredbandsforum.