Svensk telemarknad 2012 - PTS-ER-2013:15

2013-06-13

Under 2012 blev de totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation sammanlagt 53 miljarder kronor. Jämfört med 2011 är detta en liten minskning, som främst beror på intäkterna från fasta samtalstjänster som har minskat med 12 procent. Intäkter från mobila samtals - och datatjänster fortsätter att öka totalt sett, men inte lika mycket som tidigare år. Intäkterna från mobil data ökade med 21 procent under 2012 och blev 7 miljarder kronor, medan intäkterna från mobila samtalstjänster minskade något.

Antalet abonnemang som har använt tjänster i 4G nätet (LTE) var i slutet av 2012 ca 240 000 vilket är en ökning med 210 000 abonnemang från året innan.

Det skickades och togs emot 176 000 Terabyte data i mobilnäten under 2012, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med 2011. Antalet sms minskade med ca 6 procent under 2012, medan antalet mms ökade med 25 procent. Antalet utgående samtalsminuter från det mobila nätet ökade med 5 procent under 2012 och blev 24 miljarder minuter. Samtidigt minskade antalet utgående trafikminuter från det fasta nätet under 2012 med 14 procent, vilket gjorde att antalet utgående trafikminuter minskade totalt sett med 3 procent.

Antalet abonnemang på bredband via fiber ökade med 16 procent, eller 143 000 abonnemang, under 2012 och var över en miljon i slutet av året. Antalet abonnemang på både bredband via xDSL och kabel-tv minskade under 2012. Trots detta ökade antalet abonnemang på fast bredbandsanslutning totalt sett med 1 procent.

Efterfrågan på höga hastigheter fortsätter att öka och antalet abonnemang på bredband med överföringshastighet på 100 Mbit/s eller mer var 755 000 i slutet av 2012. Det motsvarar en fjärdel av alla abonnemang på fast bredband. För första gången har PTS frågat efter abonnemang med en överföringshastighet på över 1 Gbit/s och dessa var i slutet av 2012 ca 1 000 stycken.

Antal abonnemang på tv via fiber och fiber LAN är det distributionssätt för traditionella tv-tjänster som fortsatte öka mest. Antalet abonnemang på tv via fiber och fiber-LAN ökade med 103 000 abonnemang, eller 41 procent, till 354 000 den sista december 2012.

På PTS statistikportal (www.statistik.pts.se) finns statistiken publicerad i tabeller, där även de enskilda aktörernas data är tillgänglig.