Undersökning om Telias teknikskifte

2013-10-01

Telia genomför ett teknikskifte gällande telefoni i glesbygd. Projektet innebär att bolaget monterar ned de telefonstolpar som tjänat ut sin livslängd och ersätter dem med en telefonilösning via mobilnätet. Telia har tidigare meddelat att ca 50 000 abonnenter, i olika delar av landet, berörs och att projektet ska pågå till 2015.

För att få en objektiv bild av hur abonnenterna som berörs uppfattar teknikskiftet har PTS genomfört en undersökning. Den utfördes av Stelacon på uppdrag av PTS under våren 2013, genom telefonintervjuer med 200 berörda abonnenter. De frågeställningar som hanterades var hur användarna uppfattade informationen om teknikskiftet, den nya telefonilösningens funktionalitet, installationen av den nya telefonilösningen samt support, priser och fakturor.

Undersökningen i sin helhet finner du till höger.