Konsumenternas situation på telekommarknaden - PTS-ER-2014:27

2014-10-22

Sammanfattning

Myndigheten har valt ut de fyra viktigaste konsumentproblemen efter att ha tagit del av material från PTS egna rapporter respektive från andra myndigheter och organisationer. Därefter har PTS rangordnat problemens aktualitet mot bakgrund av ett antal trender som myndighetens omvärldsnätverk sett. De viktigaste problemen för konsumenterna av elektroniska kommunikationstjänster är för närvarande i fallande ordning:

  1. Transparens
  2. Kvalitet
  3. Marknadsföring
  4. Operatörsbyte

Under flera års tid har problem med transparens, marknadsföring och kvalitetsaspekter (till exempel täckning och driftsavbrott) dominerat PTS klagomålsstatistik. Att dessa problemområden hamnar i topp i undersökningen är därför inte förvånande. Resultaten av undersökningen visar dock lite överraskande att problem med operatörsbyten fortfarande är stora, och kan väntas öka. Detta innebär att PTS måste ha ett fortsatt fokus på att göra det enklare för konsumenter att byta operatör, eftersom möjligheten att byta är avgörande för en väl fungerande marknad. Många av konsumenternas problem vad gäller transparens, marknadsföring och kvalitet förvärras av det faktum att de ofta är inlåsta i ett avtal under 24 månader. När man gjort ett felaktigt val så saknar man möjlighet att snabbt rätta till detta genom att byta abonnemang.