Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016

2016-10-20

Under tredje kvartalet 2016 tog PTS emot 386 klagomål från allmänheten. Det kan jämföras med 373 klagomål under samma period under 2015.