Post- och telestyrelsens 2000-rapport 1 december 1999

1999-12-01

Post- och telestyrelsens tidigare bedömning kvarstår – telekommunikationerna kommer även vid detta årsskifte att ha samma goda funktion som vid tidigare årsskiften.