Post- och telestyrelsens 2000-rapport 1 juli 1999

1999-07-01

Post- och telestyrelsen fick 1999-05-06 N1999/7287/ITFOU regeringens uppdrag att utföra en ytterligare kontrollstation avseende färdigtidpunkt för IT-omställningen inom telekommunikationerna. Rapporten skulle enligt uppdraget också innehålla en belysning av läget vad gäller radiotelefonitjänsten.