Post- och telestyrelsens 2000-rapport 1 oktober 1999

2000-10-01

Regeringen uppdrog den 25 juni 1998 (Fi98/992) åt Post- och telestyrelsen att till Näringsdepartementet och Statskontoret redovisa läget avseende IT-omställningen inom telekommunikationerna den 1 oktober 1999.