Information om funktionen Telekommunikationer

2000-02-15

Delutredning i ÖCB:s rapport till regeringen, Infrastrukturuppdraget - om årbarheten i den tekniska infrastrukturen.