Post- och telestyrelsens 2000-rapport 1 april 2000

2000-04-03

I rapporten redovisas PTS bedömning av samarbetet inom telekommunikationsfunktionen, den kommersiella nyttan, beredskapen att hantera oväntade händelser samt ansvarsroller vid rapportering.