Korrekt tid och säker tidsangivning för robustare elektroniska kommunikationer - PTS-ER:2005:32

2005-06-23

I rapporten redovisar PTS myndighetens arbete med korrekt tid som en del av sitt uppdrag att skapa robusta elektroniska kommunikationer.

Att korrekt tid är tillgänglig och sprids på ett stabilt sätt i Sverige är viktigt för samhällets förmåga att fungera. Korrekt och robust tid är en förutsättning för att informationshantering i olika former skall kunna upprätthållas, några exempel som kan nämnas är elektroniska transaktioner på Internet och spårning av IT-incidenter.

PTS har finansierat ett antal åtgärder vid riksmätplatsen för tid och frekvens vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Riksmätplatsen på SP har bland annat utrustats med väteatomur och utrustning för tid- och frekvensjämförelser via geostationära kommunikationssatelliter. I åtgärderna ingår även forskning med målsättningen att minska beroendet av såväl utomlands placerade funktioner som tidjämförelser med hjälp av radiomottagning. Skälet till det senare är att radiosignaler kan störas ut. Det innebär att svensk tid kan skapas utgående från befintliga atomklockor som är utspridda runt om i landet, placerade hos exempelvis teleoperatörer, Försvarsmakten och andra organisationer i Sverige. Ett annat mål med forskningen är att utveckla tid- och frekvensjämförelser via optiska fibernät så att den befintliga IT-infrastrukturen kan användas för tid- och frekvensöverföring samtidigt som ordinarie trafik överförs.