Sammanställning av PTS lägesrapportering i samband med stormen i januari 2005

2005-04-27

Det sker ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna som en följd av stormen den 8-9 januari 2005. Det är cirka 4 800 abonnenter som saknar fast telefoni. PTS följer utvecklingen för telekommunikationer efter stormen den 8-9 januari 2005 och publicerar löpande lägesrapporter.

PTS har i syfte att ta tillvara erfarenheter från stormen tagit fram en rapport som beskriver konsekvenserna av stormen för elektroniska kommunikationer. Rapporten beskriver också det omfattande förebyggande arbete som pågår och förslag lämnas på ytterligare åtgärder för att skapa robustare kommunikationer.