Konsultation av planerad radioanvändning i 2010 MHz-bandet

2010-10-08

Kommunikationsmyndigheten PTS vill med denna konsultation offentliggöra att myndigheten har påbörjat en analys av den framtida användningen av bandet. PTS vill samtidigt undersöka om 2010 MHz-bandet ska fördelas genom ett urvalsförfarande. För att PTS ska få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet efterfrågas marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Svar ska skickas till pts@pts.se. Ange Johan Hansson som referensperson. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 26 oktober 2010.

PTS vill ha svaren i skriftlig form.

Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se. Ange tydligt om svaren i någon del omfattas av sekretess.

PTS kommer också att redovisa resultaten av konsultationen i en sammanställning.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Johan Hansson, tfn: 08-678 56 52 eller Elena Belkow tfn: 08-678 55 20.

 

Sammanställning av konsultationssvaren 2010-11-04 (pdf, nytt fönster)