Konsultation avseende tilldelningsmetod för tillstånd i 75 GHz-bandet

2010-09-08

PTS har för avsikt att öppna upp 75 GHz-bandet (71–76 och 81–86 GHz) för användning för fastradio. PTS vill i denna konsulation ha synpunkter på vilket tilldelningsförfarande är lämpligast för 75 GHz-bandet.

Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 4 oktober 2010.

 

Synpunkter har kommit in från:

Sammanfattning av marknadens synpunkter