Andra samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 10-9331

2011-12-16

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast 5 februari 2012.

PTS sammanställning

PTS remissammanställning med kommentarer (pdf, nytt fönster)

Yttranden har inkommit från:

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nya fönster.