Konsultation av planerad radioanvändning i 2,3 GHz-bandet

2012-01-19

PTS vill med denna konsultation offentliggöra att myndigheten nu går vidare i arbetet och analyserna av den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz).

Syftet med detta är att PTS ska få ett förbättrat och uppdaterat underlag för det fortsatta arbetet. För att uppnå detta efterfrågas en uppdatering och fördjupning av marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Yttranden har inkommit från: