Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2013-01-23

PTS avser att utfärda föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal.

PTS ger därför möjlighet för den som vill att yttra sig över förslaget till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredningen.

Eventuella yttranden sänds i elektronisk form till adressen pts@pts.se senast den 25 februari 2013. Ange Anna Montelius och ärende 12-11245.

Remissammanställning och PTS kommentarer: