Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss marknad - LRIC-föreskrift

2004-02-02

Sammanfattning och samrådsvar - Spektrum - om tillstånd att använda radiosändare för NMT, GSM 900 och 1800

2004-02-01

Remiss Konkurrensverket

2003-11-28

sida 35 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35