SMS-teknik kan förbättra möjligheterna för döva och hörselskadade att utnyttja nödnumret 112

2003-05-23

SMS-tekniken kan ge döva och hörselskadade större möjligheter att utnyttja nödnumret 112. Det visar ett försöksprojekt som finansierats av PTS och SOS Alarm.