3G-försök ger döva möjlighet att kommunicera med teckenspråk via mobilen

2004-05-13

PTS ger Sveriges Dövas Riksförbund i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt med mobil videokommunikation för döva. Syftet är att undersöka hur döva med hjälp av mobiltelefon och 3G-teknik kan använda teckenspråk för att kommunicera.