PTS demonstrerar ”Tolken i fickan” i Tunis

2005-11-10

I anslutning till FN:s toppmöte om Internet i Tunis kommer Post- och telestyrelsen, PTS, tillsammans med Tolkcentralen vid Örebro läns landsting att demonstrera 3G-tjänsten ”Tolken i fickan”.

”Tolken i fickan” ger döva personer möjlighet att samtala direkt med hörande med hjälp av teckenspråk och utan fysisk tillgång till en teckenspråkstolk. Den döva ringer ett videosamtal via 3G-telefon till tolken i Örebro, som tolkar teckenspråk till tal och vice versa. På så sätt kan den döva samtala med en hörande med hjälp av tolkstöd på distans. ”Tolken i fickan” erbjuder också samtalsförmedling, när en döv person till exempel vill ringa en bekant, en butik eller en myndighet från sin mobiltelefon. Tillgången på teckenspråkstolkar är begränsad och vid spontana möten och kortare samtal kan en förmedling eller tolkning på distans bli mycket användbar.

- ”Tolken i fickan” ger större frihet och oberoende för en grupp som hittills endast kunnat kommunicera mobilt med hörande med hjälp av SMS, säger Anders Johanson, avdelningschef på PTS. Detta är ett utmärkt exempel på hur ny teknik, i detta fall 3G-telefoni, ger personer med funktionshinder nya möjligheter att kommunicera.

Demonstrationen sker på mässan ICT 4 All som hålls i anslutning till FN-mötet WSIS (World Summit on the Information Society), och pågår mellan den 15 och 19 november. Representanter från bland andra PTS och Tolkcentralen kommer att bemanna montern.

”Tolken i fickan” bedrivs som ett utvecklingsprojekt av Tolkcentralen på uppdrag av PTS. Projektet pågår till och med februari 2006.

PTS upphandlar en rad kommunikationstjänster för personer med funktionshinder. PTS medverkar också till att utveckla nya tjänster så att funktionshindrades möjligheter till kommunikation förbättras.

För mer information:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, 08-678 56 25